• Trang chủ
  • Lịch trực tiếp
  • Highlights

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Những thông tin đăng tải trên trang web chỉ nhằm cung cấp những tiện ích chung về các chủ đề thể thao đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. Theo đó, xin hiểu rằng tác giả và bên phát hành các thông tin trên trang web này không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến các vấn đề ngoài giải trí, thể thao hay dịch vụ chuyên môn khác. Do đó, SocoLive không chịu trách nhiệm nếu quý khách sử dụng thông tin trên trang web cho các mục đích cá nhân hay tổ chức, có bản quyền hoặc không có bản quyền hay cho các nội dung chuyên môn chuyên môn khác. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý vị nên liên hệ chuyên viên của SocoLive.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên website được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, SocoLive không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, SocoLive cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của SocoLive sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp SocoLive đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của SocoLive. SocoLive không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc về bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên các trang web đó.